Chafaidh Clas 2/3

Bidh chafaidh clas 2/3 an ath theirm air Diciadain 3 An Cèitean eadar 10-11.

P2/3 will be having their cafe next term. It will be on Wednesday 3rd May from 10-11.

We hope you can join us.

Dèideagan na Nollaige

Seo dealbhan dha clas 2/3 a’ cluich le na dèideagan thug Santa dhaibh.

Here are some pictures of the presents Santa delivered to the class. 

Seo clas 2/3 a’ dèanamh tòrr eacarsaich. 

P2/3 were busy creating their own circuits today.

Spòrs gu leòr

Obair luth chleasachd

Seo sinn dèanamh luth chleasachd

Cleasachd. P.E

Seo sinne aig cleasachd Diluain a chaidh. Rinn sinn suas stèiseanan spòrsail.

At P.E last Monday we were able to create our own circuits using a variety of different equipment.

Sàbhailteachd rathaid

Bha clad 2/3 trang ag ionnsachadh mu shàbhailteachd rathaid an teirm seo. Feuch an urrainn dhaibh cuimhneachadh dè dh’ionnsaich iad.

P2/3 were busy learning about road safety this term. See if they can recap what we did from looking at the picture above.

Previous Older Entries